1943

1943

Konsul C. Grubbens hderspris
för näst bästa oldboyslag
vid Svenska Dagbladets stafettlöpning
den 22 juni 1943

(B51)