1936

1936

H. Nygrens V-lags hederspris
M.I.K:s K.M. i gång
19 24/10 36

(R61)