1936

1936

H. Nygrens V-lags hederspris
M.I.K:s K.M. i gång
19 24/10 36

Klicka på årtalet ovan för större bild.
(R61)