1973

1973

Vandringspris Malmfältens Svets-smide
Polar Cup 1973
1973 MAIF. 1974 DIF. 1975 DIF. 1976 DIF sluterövrat.

(B84)