Årtal?

Årtal?

Text under:
"SPU" ?

Klicka på årtalet ovan för större bild.
(-)