Årtal?

Årtal?

Text:
EFAB:s Vandringspris Alliansens Skinkcup

Klicka på årtalet ovan för större bild.
(G34)