1909

1909

Text:
"Nordiska Spelen i Stockholm 1909. Skytteförbundets Öfverstyrelses pris till Föreningen För Skidlöpningens Främjande."

Klicka på årtalet ovan för större bild.
(B151)