1936

1936

Text:
"1:sta lagpris
5 mannalag
SM 1936"

Laget som bärgade SM-titeln bestod av Östen Eriksson, E Håkansson, Henry Lundgren, Sven Daun och Gustaf Ekberg.

Klicka på årtalet ovan för större bild.
(-)