1935

1935

Text:
Hederspris från kamrater vid Mosebacke 1935

Klicka på årtalet ovan för större bild.
(-)