Göteborg

Göteborg

Bilaga till matchprogrammet var Steget före - Unikt initiativ av Djurgården, Göteborg och näringslivet till förmån för Childhood Foundation.