Årtal?

Årtal?

Klubbstugan Höjden från 1938.
DIF Orientering har haft stugan sedan 1968. Arrenderad från Stockholm Fritid, som i sin tur köpt den av Friluftsfrämjandet.