Kathinka-Frisk.jpg

Kathinka Frisk. 6 SM-guld i störtlopp 1959-1964