1908

1908

Diabolo 1908

Klicka här för att ladda ner medlemstidningen som en sökbar PDF.

Djurgårdens första medlemstidning gick under namnet Diabolo. Den utkom endast med ett nummer under 1908 och ersattes året efter av Djurgårdens Idrottsförenings Medlemsblad.

Innehåll:
- Djurgårdsdikten
- Djurgårdsgrabbar
- DIF:s ordförande Carl Hellberg
- Idrottens fana, dikt av Barthold Gabriel
- Per Ludvig Hjalmar Eneroth, konstnär och DIF:s senaste medlem
- Brottstycke ur historien om Djurgårds-”dillarne” eller ”de slätrakades klubb”
- "Det blåa laget", sång av Klean
- A-B-C-bok för mindre läskunniga föreningsmedlemmar
- Presentation av John Alexander Lönnegren
- På Metropol
- Spiskroken