Årtal?

Årtal?

Stående från vänster: Axel Isaksson, Menotti Jakobsson, Nils Lind, ???, ???, ???, ???, ???.
Liggande från vänster: Lill-Einar Olsson, Olle Tandberg, ???, S. Steinvall?