Årtal?

Årtal?

Gymnastik.
Till vänster i rad två sitter Lill-Einar Olsson