Årtal?

Årtal?

Står "Ejnar O" på baksidan av foto?