2019

2019

Övre raden fr.v: Olivia Schough, Wilma Sjöholm, Anna Kellermalm Fallby (fysioterapeut), Tilde Lindwall, Malin Diaz, Ogonna Chukwudi, Cassandra Larsson, Anna von Eckermann (lagledare), Ingibjörg Sigurdadottir, Gudrun Arnardottir.

Andra raden fr.v: Hanna Folkesson, Bengt Högström (materialare), Mats Olofsson (idrottmassör), Kim Sundlöv, Gudbjörg Gunnarsdottir, Evelina Finndell, Mikael Söderman (assisterande tränare), Johan Löfsjögård (läkare ), Ariam Berhane.

Nedre raden fr.v: Fanny Lång, Julia Walentowicz, Jennifer Pelley, Dennis Gabrielsson (assisterande tränare), Sheila Van Den Bulk, Mia Jalkerud, Joel Riddez (tränare), Nichole Persson Irma Helin, Portia Boakye.