1997

1997

Övre raden fr.v: Karolina Rinman, Malin Söderlind, Ulrika Nilsberth, Elin Flyborg, Bengt Högström (materialförvaltare), Tina Kindvall, Malin Niklasson, Tina Karlsson, Jessika Sundh.

Andra raden fr.v: Agne Linder, Salina Olsson, Marita, Grüner, Johanna Hallsén, Anna Ulvbringe, Linda Green, Karin Sandbrink, Lennart Bergquist.

Nedre raden fr.v: Jessica Fageryd, Eva Kramp, Josefin Sundh, Stefan Linder (tränare), Kickan Sigfridsson, Maria Ericsson, Hanna Eliasson.