1994-1995

1994-1995

Övre raden fr.v: Mats Kellerstam (mtrl.), Thomas Johansson, Robert Nordmark, Anders Huusko, Joakim Lundberg, Marcus Ragnarsson, Erik Huusko, Bengt Gustafsson (läkare).
Tredje raden fr.v: Johan Kellerstam (mtrl.), Espen Knutsen, Magnus Jansson, Thomas Magnusson (mv-tränare), Mathias Hällback, Christian Due-Boije, Åke Tiensuu (sjukgymnast).
Andra raden fr.v: Thomas Östlund, Joakim Musakka, Patrik Erickson, Björn Nord, Per Eklund, Mikael Magnusson, Jonas Forsberg.
Nedre raden fr.v: Peter Nilsson, Stefan Lundh (tränare), Jens Öhling, Ingemar Drakensjö (ordförande), Challe Berglund, Tommy Boustedt (tränare), Ola Josefsson.
Foto: Stig Kenne