1990

1990

Övre raden fr.v: Lena Johansson, Malin Swedberg, Camilla Lindqvist, Annika Larsson, Pia Carlsson, Seidy Söderholm, Annika Eriksson, Rosemarie Andersson, Marie Ewrelius.

Andra raden fr.v: Mats Tholander, Eva Nilsson, Mona Hjortzberg, Malin Lindman, Maarit Mäntylä, Tina Wennberg, Annelie Wahlberg, Annika Lennkvist, Bengt Högström (materialförvaltare), Gordon Rönnberg, Anders Wallin.

Nedre raden fr.v: Helen Nilsson, Mia Ericsson, Petra Viklund, Janny Timisela, Gisela Sjöberg, Ylva Starfjord, Ulrika Åhlund, Catharina Svensson, Jessica Sandbrink.