1989

1989

Övre raden fr.v: Gordon Rönnberg, Cecilia Norman, Pia Carlsson, Åsa Lundin, Annika Eriksson, Annika Lennkvist, Susanne Lundgren, Bengt Högström (materialförvaltare).

Andra raden fr.v: Annica Näsmark, Mona Hjortzberg, Camilla Lindqvist, Malin Swedberg, Anna Bjurström, Carina Hagström, Marie Ewrelius, Eva Nilsson.

Nedre raden fr.v: Helen Nilsson, Rose-Marie Andersson, Ulrica von Schreeb, Janny Timisela, Marja Aaltonen, Ylva Starfjord, Kristina Ericsson.