1988

1988

Övre raden fr.v: Christer Smitterberg, Annika Lennkvist, Mona Hjortzberg, Bengt Högström (materialförvaltare), Pia Carlsson, Cecilia Norman, Jörgen Lindman.

Andra raden fr.v: Camilla Lindqvist, Susanne Lundgren, Maria Alcander, Anna Bjurström, Malin Swedberg, Annika Lundgren, Tina Wennberg, Carina Hagström.

Nedre raden fr.v: Kristina Ericsson, Anne Hauru, Ulrika von Schreeb, Gisele Sjöberg, Ylva Starfjord, Kerstin Pettersson.
Saknas på bilden: Lisbeth Hjelme, Catarina Fritzdotter, Seidy Söderholm.