1987

1987

Övre raden fr.v: Peter Carlsson, Ylva Starfjord, Carina Hagström, Pia Carlsson, Birgitta Eklöf, Bengt Högström (materialförvaltare).

Andra raden fr.v: Mona Hjortzberg, Camilla Lindqvist, Catarina Fritzdotter, Malin Swedberg, Katarina Eriksson, Seidy Söderholm.

Nedre raden fr.v: Anne Hauru, Annika Lundgren, Lisbeth Hjelme, Anna Mörnberg, Gisele Sjöberg, Cecilia Norman, Kerstin Pettersson.