1982

1982

Övre raden fr.v: Stefan Ringbom, Mats Aronsson, Tommy Berggren, Göran Aral (biträdande tränare), Lars Sandberg, Roland Åman, Vito Knezevic.

Andra raden fr.v: Gösta Sandberg (lagledare), Mats Jansson, Peter Strömberg, Stuart Garnham, Björn Alkeby, Anders Westberg, Hans Holmqvist, Hans Backe (tränare).

Nedre raden fr.v: Michael Englund, Lars Stenbäck, Arne Erlandsen, Anders Grönhagen, Ulf Lundberg, Mika Leinonen, Roger Casslind.