1980

1980

Övre raden fr.v: Tomas Hansson, Tommy Davidsson, Ronald Åman, Björn Alkeby, Leif Lövegaard, Lars Sandberg, Ronnie Aronsson, Gary Williams.

Andra raden fr.v: Gösta Sandberg (manager), Hans Holmqvist, Lars Stenbäck, Arwe Mokkelbost (tränare), Christer Willborg, Vito Knezevic, Tommy Eriksson (massör).

Nedre raden fr.v: Sven Lindman, Mika Leinonen, Håkan Stenbäck, Roger Eklund, Tommy Berggren, Birger Jacobsson, Roger Casslind, Anders Grönhagen.