1976-1977

1976-1977

Övre raden fr.v: Sören Johansson, Björn Palmqvist, Leif Svensson, Bertil Karlsson, Kent Bengtsson, Anders Rylin, Peter Gudmundson, Thomas Eriksson.
Tredje raden fr.v: Christian Åkermark (läkare), Hans Särkijärvi, ???, Åke Nilsson (materialansvarig), Steve Cardwell, Claes-Göran Wallin, Lennart Aspholm (massör).
Andra raden fr.v: Reino Sundberg, Jan-Åke Danielson, Ralf Sundberg, Tommy Eriksson, Lars-Åke Gustavsson, Peter Wallin, Claes Norström, Peder Nilsson.
Nedre raden fr.v: Per-Allan Wikström, Jimmy Haglund, Hans Swedberg (lagledare), Stig Larsson, Hans Mild (tränare), Jan Andersson, Arne Orrstedt.