1953

1953

Övre raden fr.v: Anders Bernmar (lagledare), Stig Gustavsson, Stig Tvilling, Berndt Ivegren, Folke Holmberg, Lennart Forsberg, Gösta Sandberg.

Nedre raden fr.v: Birger Stenman, Karl-Erik Andersson, Ove Nilsson, Ingvar Pettersson, Sigvard Parling.

Klicka på årtalet ovan för större bild.