1914

1914

Svenska laget vid Holmenkollöpet 1914 (osäker på årtal)
A. Isaksson frågetecken, S. Steinvall, Menotti Jakobsson, Lill-Einar Olsson.

Klicka på årtalet ovan för större bild.