Temp

Ett temporärt album som inte är publikt.

Här kan man lägga in bilder, sätta datum, sortera, lägga in länk-URL:er och skriva klart bildtexter i lugn och ro :)
När allt är klart markerar du önskade bilder och väljer "flytta till album".