Fredrik Frostell

Fredrik Frostell

Fredrik Frostell jobbade som bokbindare. Han var son till Ehrnfrid Frostell (född 14 februari 1876) som var klubbmästare i Överstyrelsen 1922-1927.

Fredrik var mångårig sekreterare i Sällskapet Gamla Djurgårdare under perioden 1964-1976.

Hans Fredrik Frostell
Född: 5 maj 1905

Medlem: 2562

1961 och 1969/70 erhöll han Djurgårdens förtjänstdiplom och 1975 utsågs Fredrik till ”Årets Djurgårdare” av Sällskapet.