Christer Rudin

Christer Rudin

Arvid Christer Rudin
Född: 5 augusti 1941

Bandyspelare
3 säsonger.
1964
1965
1966