Gustaf Oscar Wallenberg

Gustaf Oscar Wallenberg

Kapten G. O. Wallenberg föddes i Stockholm den 6 januari 1863. Sina första vuxna år tillbringade han i krigsmakten för att 1891 lämna den aktiva krigstjänsten och istället ägna sig åt affärslivet. Året efter blev han den förste verkställande direktören i Järnvägs AB Stockholm–Saltsjön och det är i den rollen som han kliver in i Djurgårdens IF:s historia.

Gustaf Oscar Wallenberg
Född 6 januari 1863

Hedersmedlem i Djurgården
Hedersmärket 1907

I början av 1890-talet väcktes idéen inom ledningen hos Järnvägsbolaget att göra Saltsjöbaden till ett svenskt Holmenkollen och några år senare, 1895, invigdes Saltsjöbadens nya hoppbacke. Inför färdigställandet av backen besökte Gustav ett av Djurgårdens styrelsemöten på kafé Blå Porten vid Djurgårdsbron. Där förslog han att föreningen skulle flytta sina skidtävlingar till den nya backen. Intresset från DIF:s sida var svalt till en början, men efter att vi blivit lovade ensam nyttjanderätt av Saltsjöbadsbacken tillsammans med Föreningen för skidlöpningens främjande, gratis resor på järnvägen för Djurgårdens medlemmar samt att alla inkomster från Djurgårdens tävlingar skulle tillfalla föreningen tackade man ja till förslaget.

I samband med de internationella backhoppningstävlingarna som Djurgården arrangerade 1895 fick de mycket hjälp av Järnvägsaktiebolaget och särskildt av G. O. Wallenberg. För detta utnämndes han till föreningens andra hedersledamot.

År 1907 blev Wallenberg tillsammans med bl. a. föreningens stiftare J. G. Jansson den första att motta det för året instiftade hedersmärke bestående av Djurgårdsskölden omsluten av en förgylld ekkrans.

Gustaf var farfar till Raoul Wallenberg som under andra världskriget räddade tiotusentals personer undan från Förintelsen.

Gustaf Oscar Wallenberg gick bort 74 år gammal på Röda Korsets sjukhem på Norra Djurgården den 21 mars 1937.

Fredrik Ohlén, Djurgårdshistoriker

Carl Larson

Carl Larson

Carl Larson föddes 11 april 1854 i stadsdelen Snöstorp i Halmstad. Det är inte helt klarlagt varför Carl blev en av föreningens första hedersmedlemmar (eller hedersledamöter som det kallades för på den tiden), men en inte allt för vild gissning är att det har att göra med hans anställning som Trafikchef under åren 1894-1913 hos Järnvägsaktiebolaget Stockholm – Saltsjön och deras ägande av Saltsjöbadsbacken.

Carl Henric Larson
Född 11 april 1854

Hedersmedlem i Djurgården
Hedersmärket 1907

I början av 1890-talet väcktes idéen hos ledningen inom Järnvägsbolaget att göra Saltsjöbaden till ett svenskt Holmenkollen och några år senare, 1895, invigdes Saltsjöbadens nya hoppbacke. Inför färdigställandet av backen kontaktade bolagets verkställande direktör, Gustav Oscar Wallenberg, Djurgårdens styrelse med förslaget att föreningen skulle flytta sina skidtävlingar till den nya backen. Intresset från DIF:s sida var svalt till en början, men efter att vi blivit lovade ensam nyttjanderätt av Saltsjöbadsbacken tillsammans med Föreningen för skidlöpningens främjande, gratis resor på järnvägen till föreningens medlemmar samt att alla inkomster från Djurgårdens tävlingar skulle tillfalla föreningen tackade man ja till förslaget.

År 1907 blev Carl tillsammans med bl. a. föreningens stiftare J. G. Jansson en av de första att motta det för året instiftade hedersmärke bestående av Djurgårdsskölden omsluten av en förgylld ekkrans.

På föreningens 20-årsjubileum den 12 mars 1911 på Grand hotell i Saltsjöbaden var Larson en av de särskildt inbjudna.

Carl Larson gick bort måndagen 18 december 1922, vid en ålder av 68 år.

OBS: Lägg ingenting här! (BLOGG) /Matte