Axel Olsson

Axel Olsson

Axel föddes i Stockholm och som ung hette han Öberg i efternamn. Familjen flyttade 1877 till Djurgården och var där inneboende hos en familj på Alberget 8. Han hade två syskon och pappan var handlare, åkare och bokhållare. Modern avled när Axel var knappt sju år gammal, varpå Axel placerades hos fosterfamilj. Familjen Olsson som bodde på Långa Gatan 12. Pappa Olof var en framgångsrik åklagare och familjen hade det gått ställt i jämförelse med många andra familjer på Djurgården.

Axel Vilhelm Emil Olsson
Född: 26 mars 1875

Medlem: 12
Grundare av Djurgårdens IF

Axel hade, till skillnad mot övriga grundare, låg frånvaro under skoltiden och gick senare i läroverk, vilket var ganska ovanligt i dåvarande ”fattigsverige”.

Han anges som änkeman men har inte hittat vem han var gift med. Uppges att han 1923 emigrerade till USA.

August Björkdahl

August Björkdahl

Carl August Björkdahl
Född: 15 december 1873

Medlem: 34
Styrelseledamot: 1892-1896

Johan Björkdahl

Johan Björkdahl

Johan Alfred Björkdahl
Född: 12 september 1875

Medlem: 33
Styrelseledamot 1894-1902, 1904

Edvard Ström

Edvard Ström

Alrik Edvard Ström
Född: 24 november 1873

Medlem: 18
Grundare av Djurgårdens IF

Gustaf Blomgren

Gustaf Blomgren

Frans Gustaf Teodor Blomgren
Född: 10 september 1874

Medlem: 17
Grundare av Djurgårdens IF

Johan Petersén

Johan Petersén

Georg Erik Johan Petersén
Född: 11 december 1872

Medlem: 16
Grundare av Djurgårdens IF

Gustaf Andersson

Gustaf Andersson

Gustaf Adolf Andersson
Född: 2 januari 1868

Medlem: 15
Grundare av Djurgårdens IF

Gerhard Bergström

Gerhard Bergström

Gerhard Engelbrekt Bergström
Född: 7 november 1875

Medlem: 14
Grundare av Djurgårdens IF

Emil Petersén

Emil Petersén

Emil Adolf Petersén
Född: 14 december 1874

Medlem: 13
Grundare av Djurgårdens IF

Frans Lundqvist

Frans Lundqvist

Frans Wilhelm Lundqvist
Född: 23 september 1873

Medlem: 11
Grundare av Djurgårdens IF