Axel Olsson

Axel Olsson

Axel föddes i Stockholm och som ung hette han Öberg i efternamn. Familjen flyttade 1877 till Djurgården och var där inneboende hos en familj på Alberget 8. Han hade två syskon och pappan var handlare, åkare och bokhållare. Modern avled när Axel var knappt sju år gammal, varpå Axel placerades hos fosterfamilj. Familjen Olsson som bodde på Långa Gatan 12. Pappa Olof var en framgångsrik åklagare och familjen hade det gått ställt i jämförelse med många andra familjer på Djurgården.

Axel Vilhelm Emil Olsson
Född: 26 mars 1875

Medlem: 12
Grundare av Djurgårdens IF

Axel hade, till skillnad mot övriga grundare, låg frånvaro under skoltiden och gick senare i läroverk, vilket var ganska ovanligt i dåvarande ”fattigsverige”.

Han anges som änkeman men har inte hittat vem han var gift med. Uppges att han 1923 emigrerade till USA.