1911

1911

H.M. Drottningens vandringspris vid nationella backlöpningar anordnade af Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige instiftat 1911.

1911 i Umeå, Östersunds Skidlöpare Klubb, Anton Törngren.
1912 i Hernösand, Allmänna Irottsklubben, Otto Höijer.
1913 i Stockholm, Djurgårdens Idrottsförening, Nils Lind.
1914 i Stockholm, Djurgårdens Idrottsförening, Einar Olsson.
1916 i Örnsköldsvik, Skidklubben Vidar, Severin Johansson.
1917 i Stockholm, Djurgårdens Idrottsförening, Menotti Jacobson.
1918 i Sundsvall, Djurgårdens Idrottsförening, Nils Lind.

Klicka på årtalet ovan för större bild.
(G114)