1911

1911

H.M. Drottningens vandringspris
vid nationella backlöpningar
anordnade af Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige
instiftat 1911